Chính sách bán hàng và Chất lượng

Chính sách bán hàng và Chất lượng

Chính sách bán hàng và Chất lượng

ABIG

ABIG
ABIG

Chính sách bán hàng và Chất lượng

- Cảnh Quan Abig đảm bảo giao hàng hóa đúng chất lượng đã thỏa thuận.

- Không tiết lộ hoặc dùng thông tin của khách hàng sai mục đích. Tuân thủ luật pháp Việt Nam về bán hàng bảo vệ quyền lợi người dùng.

- Vì nhu cầu của khách hàng và vì sự phát triển của doanh nghiệp, Chúng tôi luôn cam kết đáp ứng hàng hóa đúng chất lượng làm hài lòng khách hàng cao nhất.

Đối tác Logo và liên kết với ABIG Landscape